Ślubowanie

Tradycja ślubowania

  • 19.09.1990 roku uchwalą Rady Pedagogicznej ustanowiono obyczaj ślubowania klas pierwszych.
  • Postanowiono, że immatrykulacja nowych uczniów społeczności VII Liceum Ogólnokształcącego odbywać się będzie 17. września – symboliczna data podkreślać miała, że w misję szkoły wpisuje się idea wolności i suwerenności Rzeczpospolitej.
  • Tekst roty ślubowania nazwany został Kodeksem Etycznym Szkoły.
  • Tradycja ta była kultywowana w latach 1991 – 2008.
  • W roku szkolnym 2008/2009 uchwałą Rady Pedagogicznej przyjęty został zwyczaj ślubowania uczniów klas pierwszych w Katedrze Lubelskiej corocznie 8. października w rocznicę śmierci patronki szkoły – Marii Konopnickiej. W ten sposób liceum znalazło się pośród wielu szkół, dla których życie i dzieło poetki stanowią zbiór wciąż aktualnych wartości.
  • Tradycja ta jest kontynuowana do dziś.