PŁACE

mgr Elżbieta Mrozek

Lokalizacja: parter, pokój nr 10a

Telefon kontaktowy: (81) 532-65-12

Adres e-mail: elzbieta.mrozek@lo7.lublin.eu

Dział płac pracuje w środy i piątki w godzinach 7.00-15.00 oraz w czwartki w godzinach 6.30-10.30