Szkolny Angielsko-Niemiecki Konkurs Językowy

21 lutego 2018 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Językowego  o tytuł POLIGLOTA ROKU. W konkursie wzięli udział uczniowie gimnazjum i liceum. Konkurs jest dwuetapowy.

Pierwszy etap to test dwujęzyczny, składający się z zadań otwartych i zamkniętych,  sprawdzających wiadomości gramatyczno-leksykalne  z dwóch języków,  wiedzę geograficzną  i kulturową krajów anglo i niemieckojęzycznych oraz zadań  translacyjnych. Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów przejdą  do drugiego etapu.

Anna Wszoła-Grajczak & Joanna Zbiciak-Kozak

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav