Zajęcia z etyki

W naszej szkole odbywają się lekcje etyki. Zastanawiasz się, czy warto w nich uczestniczyć?  Dlaczego namysł nad tym, co jest dobre a co złe, ma sens?  Na tych zajęciach  poszukujemy odpowiedzi na trudne i najtrudniejsze pytania oraz uczymy się je zadawać. Spotykamy się, by rozmawiać, wymieniać poglądy, dyskutować o wszystkim, co ważne i ciekawe.

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach etyki należy składać u wychowawców do 18 września.

redakcja