News dla kochających poezję…

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie (…)

W. Broniewski


Przypominamy tym, którzy nie świętują Dnia Wagarowicza. Poetyckie Święto obchodzone corocznie 21 marca. Zostało ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.