Próbna matura

W dniach 5 – 9 listopada odbędzie się w naszej szkole pisemny próbny egzamin dojrzałości.

Próba ma charakter diagnostyczny. Badany jest poziom przygotowania zdających do właściwego egzaminu i znajomość procedur.

Harmonogram:

  • 5 listopada – język polski poziom podstawowy
  • 6 listopada – matematyka poziom podstawowy
  • 7 listopada – język obcy nowożytny poziom podstawowy
  • 8 listopada – wybrany przedmiot poziom rozszerzony

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa zgodnie z procedurą od 120 do 180 minut. Następnie maturzyści odbywają lekcje zgodnie z planem zajęć w poszczególne dni.

Przypominamy, że arkusz egzaminacyjny wypełniamy tylko czarnym długopisem. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy żadnych urządzeń elektronicznych. Każdy maturzysta powinien mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Życzymy połamania piór :)!