Uczniowskie ilustracje

Poezji można uczyć się na wiele sposobów. Jednym z nich jest „wizualizacja sytuacji lirycznej”, czyli przedstawienie w formie rysunku treści utworu. Takie zadanie dostali na języku polskim uczniowie klas drugich 2 cg i 2 ap.

Efekt okazał się zaskakujący a ilustracje – dowodem na plastyczne utalentowanie  uczniów. Zadanie nie było proste, ponieważ dotyczyło wyjątkowo ważnego utworu doby romantyzmu, dzieła programowego – „Ody do młodości” Adama Mickiewicza.

Oto cytaty, które dawały natchnienie naszym szkolnym artystom.

Młodości! dodaj mi skrzydła!

Niech nad martwym wzlecę światem

…………….

Patrz na dół — kędy wieczna mgła zaciemnia

Obszar gnuśności zalany odmętem:

To ziemia!

Patrz, jak nad jej wody trupie

Wzbił się jakiś płaz w skorupie.

………………

Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,

To się wzbija, to w głąb wali:

Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;

…………………

Hej! ramię do ramienia! spólnemi łańcuchy

Opaszmy ziemskie kolisko!

Zestrzelmy myśli w jedno ognisko,

I w jedno ognisko duchy!

Dalej, bryło, z posad świata!

Nowemi cię pchniemy tory,

Aż opleśniałej zbywszy się kory,

Zielone przypomnisz lata!

PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ WYBRANE DZIEŁA PLASTYCZNE