Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI PANI PROFESOR EWY POSTĘPSKIEJ-PIŁAT