Misterium “Światła i Ciemności”

Młodzież z naszej szkoły 16 marca wzięła udział w wydarzeniu Misterium „Światła i Ciemności”. Właśnie 16 marca 1942 roku rozpoczęła się w Lublinie akcja „Reinhardt”. W rocznicę tych wydarzeń Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w wyjątkowy i symboliczny sposób — zwraca uwagę na ten tragiczny dzień. Uczniowie reprezentujący klasę 1 ibe, 1 m, 1 ph, 1 pp wzięli udział w niepowtarzalnych działaniach edukacyjnych oraz artystycznych. W pierwszej części tegorocznych obchodów uczennice z wymienionych wyżej klas pierwszych: Maja Pasternak, Zofia Waryszak, Barbara Bielecka, Amelie Guy, Julia Pituch — odczytały nazwiska przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej. Następnie w miejscu, w którym dawniej było Miasto Żydowskie, zostały wygaszone wszystkie światła. Jedynym “jasnym” punktem była latarnia, która nigdy nie gaśnie. Przy wspomnianej latarni zapalono symboliczne „Światło Pamięci”, które później było przekazywane z rąk do rąk przez uczestników wydarzenia, aż do instalacji „Nie/Pamięć Miejsca” — znajdującej się przy ul. Zimnej w Lublinie. Jesteśmy razem i pamiętamy.