LISTONOSZ MIASTA POEZJI

Młodzież z naszej szkoły 29.05.2024 roku wzięła udział w Festiwalu Miasto Poezji. W ramach wydarzenia uczniowie reprezentujący klasę 1m oraz 1ph odwiedzili Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie z listami, które zawierały wiersze i specjalne dedykacje – przygotowane przez uczniów dla mieszkańców Ośrodka. Recytacje naszej młodzieży były pełne emocji i autentyczności oraz wprowadziły słuchaczy w głęboką refleksję nad współczesnym światem i jego wyzwaniami. To artystyczne wydarzenie pokazało, że poezja odgrywa ważną rolę w edukacji i życiu młodych ludzi. Spotkanie stało się nie tylko miejscem artystycznych uniesień, ale także platformą do budowania więzi między młodzieżą a doświadczonymi ludźmi, co niewątpliwie wzbogaciło doświadczenia literackie wszystkich uczestników.