450-lecie Unii Lubelskiej 1569 – 2019 „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” św. Jan Paweł II

Wakacje co prawda już się zaczęły i wszyscy jesteśmy na walizkach. Warto jednak przypomnieć, że za kilka dni rozpoczną się w naszym mieście oficjalne – uroczyste obchody  Niezwykłego Jubileuszu – powołania do życia I Rzeczypospolitej. Wydarzenie to miało miejsce 450. temu w naszej małej ojczyźnie. Czytamy  na stronie organizatora:

Unia polsko-litewska była ważnym wydarzeniem w dziejach nie tylko Lublina, Polski, ale całej Europy, m. in. z uwagi na jej pokojowy, partnerski i kompromisowy charakter. Unia zawarta w 1569 roku gwarantowała wzajemną tolerancję narodowościową i wyznaniową oraz równe prawa stanowe w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest dziedzictwem europejskim, stanowiąc archetyp Unii Europejskiej w  budowaniu federacji państw i społeczeństw obywatelskich współczesnej Europy. To w Lublinie, już w XVI wieku podkreślano wartości i idee, które z czasem posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej a miasto Lublin za sprawą Unii Lubelskiej stało się swoistym źródłem Europy współczesnej, wspólnej Europy wielu narodów, kultur i ludzi. Dzięki tym wyjątkowym obchodom Lublin ma okazję przypomnieć o swojej istotnej roli w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów

Główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja do 1 lipca 2019 roku, honorując dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 450-lecie podpisania Unii Lubelskie. Rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej, a 1 lipca jest ustanowiony Dniem Sejmu Polskiego oraz Dniem Unii Lubelskiej uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody zapowiadają się imponująco. Jeśli jeszcze będziecie w mieście, koniecznie włączcie się w świętowanie tego wydarzenia. Poniżej zamieszczamy link do programu tych uroczystości.

Program obchodów

redakcja