Życzenia dla absolwentów liceów i techników

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Absolwenci


Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, kończącym zajęcia dydaktyczno wychowawcze w ostatnich klasach liceów i techników. Uczniowie zamkną za sobą bardzo istotny etap w życiu i już jako Absolwenci rozpoczną dalszą edukację na uczelniach wyższych bądź wymarzoną karierę zawodową. Niestety, w obecnym, trudnym czasie niemożliwe jest byśmy mogli wspólnie przeżywać ten wyjątkowy moment. Dzisiejsza uroczystość, odbywająca się w warunkach szczególnych, powinna być jednak źródłem satysfakcji i radości, powinna przypominać, że szkoła jest miejscem odkrywania i rozwijania talentów.

Drodzy Absolwenci, zamykacie etap szkolnej aktywności, jednak zdobyta wiedza i doświadczenie, a także wypracowane wcześniej sukcesy, staną się zapewne drogowskazem na dalszej drodze i pozwolą Państwu świadomie kształtować własną przyszłość. Mamy
nadzieję, że wysiłek włożony w edukację otworzy przed Państwem nowe możliwości, a systematyczna praca pozwoli spełnić wszystkie marzenia i aspiracje. Należy pamiętać, że wyznaczenie sobie ambitnych celów i konsekwentna ich realizacja to najlepsza droga do sukcesu.

Wszystkim Absolwentom, którzy oczekują na egzamin maturalny, życzymy spokoju ducha i pomyślności. Obecne trudności sprawiają zapewne, że oczekiwanie to wiąże się z niepokojem, musimy jednak podjąć wyzwanie, nie zważając na przeciwności. Jesteśmy przekonani, że sprostacie Państwo wszelkim trudnościom, a znakomicie zdana matura będzie początkiem wspaniałej przyszłości.

W tym szczególnym momencie, pragniemy także podziękować Państwu Dyrektorom Nauczycielom i Pracownikom oświaty za profesjonalizm i oddanie, z jakim wykonujecie Państwo swe obowiązki zawodowe. Państwa codzienna, wytrwała, pełna poświęcenia i zaangażowania praca, zasługuje na najwyższą pochwałę. Składamy podziękowanie za trud włożony w budowanie lubelskiej oświaty, umiejętne mobilizowanie do pracy oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Życzymy Państwu niesłabnącej energii do podejmowania nowych wyzwań, satysfakcji z pracy zawodowej, a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Rodziców. Dzięki Państwa wsparciu, Uczniowie mieli możliwość rozwijania swych umiejętności i zainteresowań, zdobywania wiedzy i ciągłego doskonalenia. Wartości, które przekazali Państwo dzieciom, pozwoliły im wytrwale dążyć do wyznaczonego celu. Dziękujemy także wszystkim instytucjom i organizacjom wspierającym lubelską oświatę. Pamiętajmy, że dzięki serdeczności i wyrozumiałości, jakimi otaczamy uczniów, stają się oni ludźmi otwartymi na świat i drugiego człowieka. Przywołując słowa Jana Pawła II: „Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. […] pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Żuk, Mariusz Banach, Ewa Dumkiewicz-Sprawka
Prezydent Miasta Lublin, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektor Wydziału
Oświaty i Wychowania