Życzenia dla maturzystów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Drodzy Absolwenci

Dobiega końca edukacja najstarszych roczników liceów i techników a okoliczności, w jakich przychodzi nam zakończyć w tym roku zajęcia, uniemożliwiają wspólne przeżywanie tego wydarzenia w gronie nauczycieli, kolegów, przyjaciół i gości.

Niezależnie od trudnych wydarzeń, które tak mocno dotknęły nas wszystkich, ukończenie szkoły jest zamknięciem ważnego etapu w życiu każdego młodego człowieka i powinno być źródłem ogromnej satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków oraz osiągniętych sukcesów. Za realizację wszystkich dydaktycznych działań, dzięki którym kolejny rocznik naszych uczniów otrzymuje świadectwa, składamy najserdeczniejsze podziękowania Państwu Nauczycielom, Dyrektorom i Wychowawcom. Wyrażamy uznanie za pedagogiczny wysiłek i podjęcie – w poczuciu odpowiedzialności za uczniów – trudnego wyzwania prowadzenia kształcenia w nowych dla wszystkich warunkach.

Szczególne życzenia kierujemy w tym dniu do Absolwentów: kończy się czas Waszej szkolnej aktywności; mamy nadzieję, że dzięki wieloletniemu wysiłkowi – Waszemu, Nauczycieli i Rodziców, młodzieńczej otwartości i ciekawości świata, okres, który zamykacie, zaowocował wieloma osiągnięciami. Ufamy, że swoje sukcesy – zarówno te spektakularne, jak i te może mniej widoczne, potraktujecie jako motywację do wyboru dalszego kształcenia w szkole wyższej lub rozpoczęcia wymarzonej zawodowej ścieżki.

Wszystkim Uczniom, którzy z niepokojem, ale i nadzieją oczekują na najważniejszy w życiu sprawdzian, życzymy pomyślności na egzaminie maturalnym; oby stał się dla Was nie tylko najistotniejszym domknięciem etapu nauki szkolnej, ale otworzył drogę do realizacji kolejnych edukacyjnych zamierzeń lub dobrego startu w zawodowej karierze. Jesteście dobrze przygotowani, podejmijcie z ufnością to wyzwanie, nie zrażajcie przeciwnościami, które towarzyszą Wam teraz i będą towarzyszyć w całym dorosłym życiu. „Wzrastać, dojrzewać: oto zadanie młodego człowieka” – mówił św. Jan Paweł II do młodzieży; niech świadectwo dojrzałości, które otrzymacie, będzie nie tylko oświatową metaforą, ale stanie się rzeczywistym atrybutem Waszego postępowania i dokonywanych wyborów. Dbajcie o swój rozwój intelektualny i duchowy, rozwijajcie talenty i spełniajcie marzenia, „bądźcie wymagający wobec otaczającego was świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych”.

Pragniemy także podziękować Rodzicom; pozostając pełnymi podziwu i wdzięczności za Państwa troskę o wartości edukacyjne, mądre towarzyszenie dzieciom w ich często niełatwej szkolnej drodze, zaangażowanie i czujną obecność przy realizacji dydaktycznych i wychowawczych wyzwań życzymy, by zbliżająca się matura oraz następujący po niej czas rekrutacji i wakacji dały sposobność do wspólnego przeżywania kolejnych sukcesów.
Pracownikom organów prowadzących szkoły oraz instytucji i organizacji wspomagających ich funkcjonowanie dziękujemy za podejmowanie codziennych wyzwań, aby edukacja uczniów stała się dla nich czasem spełnionych oczekiwań. Wszystkim nam bardzo zależy na dobrej szkole, osadzonej w lokalnej i narodowej tradycji oraz otwartej na nowoczesność i globalne wyzwania. Szansą tego sukcesu są nasze wspólne działania; ufamy, że poczucie wspólnoty tego celu będzie podstawą naszych kolejnych oświatowych zamierzeń i decyzji.

Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami
Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty